Автоматичен обмен на финансова информация: FATCA, Common Reporting Standartd, DAC 2 – поглед върху предстоящите проверки на българските финансови институции относно спазването им

Дата: 17 май 2019г.

Продължителност на обучението: 1 ден

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Програма на семинара:

 • Обща преглед на FATCA, Common Reporting Standard (CRS) и Директива 2014/107/ЕC (DAC 2).
 • Основни задължения за финансовите институции. Обхват на обменяната информация.
 • Преглед на най-важните дефиниции и понятия.
 • Процедури по комплексна проверка:
  • съществуващи нови сметки на физически лица
  • съществуващи нови сметки на образувания.
 • Активни и пасивни нефинансови образувания.
 • Събиране на информацията – преглед на декларациите при откриване на нови сметки на физически лица и образувания.
 • Технически изисквания за предоставяне на информацията – фокус върху важните елементи и преглед на често срещаните грешки.
 • Специален фокус – класификация на образуванията. Инвестиционни образувания тип „Б“ от неучастващи юрисдикции.
 • Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 г. по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености и правилата на ОИСР за задължително оповестяване на схеми за заобикаляне на CRS (Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures).

Водещ курса:

Иван Антонов, Главен юрисконсулт; Дирекция "Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане", Централно управление на Национална агенция за приходите

Цена: 312 лв. с ДДС

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук