20 ноември 2019г. - Регистър на банковите сметки и сейфове в България – нови моменти и актуални въпроси

Продължителност на обучението: 1/2 ден

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Целева група:

Специалисти от следните отдели на търговските банки: „Банкови операции“, „Разплащания“, „Обслужване на клиенти“, „Информационни технологии“, „Нормативна база и съответствие“ и др.

Програма на семинара:

1. Нормативни промени в чл. 56а от Закона за кредитните институции (ЗКИ) и в Наредба №12 на БНБ;

2. Включване на специфична информация за сметките на бюджетните организации и лицата по чл. 156 от Закона за публичните финанси;

3. Обхват и ред за подаване на данни за действителен собственик на сметка;

4. Регистриране на извършваните проверки от Регистъра на банковите сметки и сейфове (РБСС) в специален регистър, поддържан от банките;

5. Предоставяне на информация от РБСС по електронен път на физически лица.

Водещ курса:

Вероника Гечева, ръководител екип в дирекция „Регистри“, БНБ

Петя Петрова, старши експерт в дирекция „Регистри“, БНБ

Tакса за участие с ДДС: 240 лв.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук