20 ноември 2019г. - Централен кредитен регистър – нови моменти и актуални въпроси

С цел да отговорим в максимална степен на очакванията Ви, участниците са поканени да поставят предварително (писмено) теми/въпроси, които биха желали да бъдат дискутирани по време на семинара

Продължителност на обучението: 1/2 ден

Начало 13:30 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Целева група:

Специалисти от следните отдели на търговските банки: „Банкови операции“, „Кредитиране“, „Разплащания“, „Обслужване на клиенти“, „Информационни технологии“, „Нормативна база и съответствие“ и др.

Програма на семинара:

1. Нормативни промени в чл. 56а от Закона за кредитните институции (ЗКИ) и в Наредба №22 на БНБ;

2. Създаване и поддържане на специални регистри, в които участниците в Централния кредитен регистър (ЦКР) регистрират данни за извършени проверки;

3. Подаване и получаване на информация от системата на ЦКР за лица, които са съдлъжници и поръчители по предоставени кредити;

4. Предоставяне на информация от ЦКР по електронен път на физически лица.

Водещ курса:

Елена Маринова, ръководител екип в дирекция „Регистри“, БНБ

Елена Щилянова, проектант в дирекция „Информационни системи“, БНБ

Tакса за участие с ДДС: 240 лв.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук