Финансиране на механизмите за преструктуриране Регулаторна рамка

Продължителност на обучението: 1/2 ден

Начало 9:00 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Програма на семинара:

08:30 − 09:00 Регистрация

09:00 − 10:30 Представяне на основната концепция на регулаторната рамка за финансиране на механизмите за преструктуриране.

• Нормативни актове, касаещи финансиране на механизмите за преструктуриране;

• Изчисляване на общата сума на годишните вноски;

• Определяне на индивидуалните годишни вноски при отчитане на рисковия профил на кредитните институции;

o Набиране на информация за целите на изчисляване на индивидуалните годишни вноски;

o Методика за определяне на индивидуалните годишни вноски – определяне на базата за изчисляване на индивидуалните вноски;

o Определяне на вноска, относиме към рисковия профил – показатели и групи показатели за риск; прилагане на корекции за риск към базовата годишна вноска;

10:30-10:45 Почивка

10:45 − 11:00 Определяне на годишни вноски на малки институции

11:00 − 11:30 Проект на приложение към уведомително писмо за размера на вноската Представяне на Отчетен образец за задълженията

Водещ курса:

Екип от дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“, Българска народна банка

Такса за участие при записване и плащане до 25.10.2019г.: 198 лв. с ДДС

Такса за участие при записване и плащане от 28.10.2019г.: 240 лв. с ДДС

Българска народна банка оказва безвъзмездна методическа помощ при разработване и осъществяване на този семинар, лекторите не получават заплащане, а таксите за участие в обучението покриват административните разходи на МБИ по подготовката, провеждането и отчитането му.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук