Съдебна практика с електронната идентичност, електронен подпис и електронни документи като доказателства. Технически експертизи и анализи.

14 юли 2020г. от 10.00 до 14.30ч. – Уебинар, презентация и дискусия 15 юли 2020г. от 10.00 до 17.00ч. – Възможност за отговор на допълнителни въпроси на участниците и дискусия във форум

Продължителност на обучението: 14 юли 2020г. от 10.00 до 14.30ч. - семинар 15 юли 2020г. От 10.00 до 17.00ч. Възможност за отговор на допълнителни въпроси на участниците и дискусия във форум.

Начало 10:00 ч.

Място на провеждане:

ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ (с опция за присъствие в зала на МБИ по желание на участника и в зависимост от действащите към момента законови разпоредби по отношение на събирането на хора на едно място, като ще бъдат взети всички законово установени противоепидемични мерки, касаещи осигуряване на дистанция минимум 2 метра между участниците, заетост на залата до 30% от капацитета, дезинфектанти за ръце на входа на залата, естествена вентилация, дезинфекция на залата преди обучението и по време на почивките и др.)

Програма на уебинара /14.07.2020г. от 10.00 до 14.30ч./:

 • Електронната идентичност – визия и практика. Видове електронна идентичност.
 • Електронен подпис и електронни документи. Практика.
 • Технически изисквания в Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /ЕДЕУУ/ и Регламент (ЕС) №910/2014 на Европейския парламент и на съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО.
 • Разлика в различните видове удостоверителни услуги.
 • Дискусия върху съдебна практика и казуси.
 • Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

  Водещ курса:

  Д-р Александър Кирков, Ръководител Научно-изследователската лаборатория по кибернетична сигурност, Унибит. Специалист с 15 годишен опит в областта на Компютърно-техническите експертизи. Дейността на лабораторията е свързана с научноизследователската дейност в областта на киберсигурността и извършване на съдебно-технически експертизи за правораздавателните органи.

  Такса за участие без ДДС: 190 лева за един участник. Върху посочената такса следва да бъде начислен ДДС.

  Максимален брой участници в семинара – 25.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук