СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ БАНКОВ ОРГАН (ЕБО) ОТ 4 ЮНИ 2020 Г. ОТНОСНО ПРЕЧКИТЕ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 32, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГУЛАТОРНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ ЗА ЗАДЪЛБОЧЕНО УСТАНОВЯВАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА И СИГУРНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ

Практически уебинар

Продължителност на обучението: 3 учебни часа

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ.

Основни теми:

 • Ще бъдат представени основни моменти от становището на ЕБО относно практиките, които се прилагат от доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка на платеца в отношенията с доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка и по иницииране на плащане.
 • Ще се обсъдят примери, при които тези практики се дефинират като пречки по смисъла на чл. 32 (3) от регулаторните технически стандарти за задълбочено установяване на идентичността и сигурните стандарти за комуникация.
 • Ще бъде отделено специално време за дискусия по предварително изпратени от участниците в семинара въпроси и казуси.
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Водещ курса:

  Красимир Кръстев, главен експерт в дирекция „Платежен надзор“, БНБ

  Такса за участие с ДДС: 192 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук