“Трансферно ценообразуване и вътрешногрупови финансови транзакции”

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: 4 учебни часа

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ.

Цели на обучението:

Този курс разглежда въпросите за трансферните цени, свързани с вътрешногрупови финансови транзакции. На 11 февруари 2020 г. ОИСР публикува окончателния си доклад с насоки за трансферно ценообразуване за финансовите транзакции. През последните няколко години държавите въведоха по-подробно законодателство и насоки за трансферно ценообразуване, докато компаниите се опитаха да гарантират, че техните трансгранични вътрешногрупови продуктови потоци, лицензионни възнаграждения и такси за управление се определят на пазарна цена и са напълно документирани . За съжаление същото не винаги може да се каже за вътрешногруповите финансови транзакции и предоставянето на cash pooling услуги. Тези въпроси обаче са от най-голямо значение, като се има предвид, че (i) ОИСР издаде своите насоки за трансферно ценообразуване за финансови транзакции, (ii) вътрешногруповите споразумения за финансиране сега представляват ключова част в основния файл на трансферните цени в превода на ОИСР за 2017 г. Насоките за ценообразуване и (iii) промените на ниво ООН и ЕС също трябва да бъдат взети под внимание. В светлината на повишаването на прозрачността на информацията тези договорености сега трябва да бъдат надлежно подкрепени и документирани. Понастоящем данъчните власти се съсредоточават върху прилагането на принципа на независимите пазарни отношения към тези сделки и се очаква нарастващо напрежение в това отношение.

Програма на семинара:

 • Тема 1 - Treasury функции в рамките на мултинационална група
 • Тема 2 - Вътрешногрупови заеми
 • Тема 3 - Cash pooling в рамките на група от предприятия
 • Тема 4 - Гаранции и обезпечения, предоставяни в рамките на група от предприятия при ползване на външно финансиране
 • Тема 5 - Казуси от практиката и дискусия с участниците
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Водещ курса:

  адв. Георги Денборов, LL.M. in Taxation, Georgetown University Law Center, Магистър по право, СУ „Св. Климент Охридски“; изключително богат опит като лектор на обучения за специалисти от търговските банки по следните теми: Публично изпълнение по реда на ДОПК, Правила и мерки за противодействие изпирането на пари, Практически проблеми при транспонирането на MIFID II, Ценообразуване на финансови транзакции между свързани лица, ФинТех и др.

  Такса за участие с ДДС: 228 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук