Практически уебинар

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: ½ ден

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

 • Понятието "свързани клиенти" по смисъла на Чл. 4, ал. 1, т. 39 от Регламент 575 /2013 (CRR) и значението му при калкулацията на големите експозиции на банките.
 • Насоки на ЕБО за свързани клиенти - обща информация и изисквания към банките за определяне на групи от свързани клиенти.
 • Групиране на клиенти на база контрол.
 • Групиране на клиенти на база икономическа зависимост.
 • Съотношение между свързаност на база контрол и свързаност на база икономическа зависимост.
 • Алтернативен подход за определяне на свързаност при експозиции към централни правителства.
 • Примери за свързани клиенти.
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Водещ курса:

  Екип от Делойт Лигъл.

  Такса за участие с ДДС: 240 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук