Сертифициран, практически семинар

Онлайн обучение – „виртуална класна стая“

Продължителност на обучението: 9:30-13.30ч.

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

 • Дигитално евро и правомощия на ЕЦБ
 • Евросистемата (ЕЦБ и националните централни банки) като емитент на материална и електронна форма на публични пари;
 • Дигитално евро като "пари в брой" ;
 • Дигитално евро като предпоставка за паричната политика;
 • Изключителна компетентност на Евросистемата относно издаване на Дигитално евро;
 • Обхват на емисионните правомощия на Евросистемата:
 • - Преки и инцидентни правомощия и тяхното делегиране;
 • - Граници на правомощията на Евросистемата: Основни права и принципът на отворена пазарна икономика.
 • Статут на Дигитално евро като законно платежно средство;
 • Определение на законно платежно средство в ЕС - член 128, параграф 1 от ДФЕС;
 • Причини Дигиталното евро да има статут на законно платежно средство ;
 • Предложението на Европейския съюз за Регламент относно трансграничните услуги за краудфъндинг (групово финансиране).
 • Правна рамка на Краудфъндинга (Груповото финансиране): Наръчник за предложения регламент на ЕС относно доставчиците на услуги за краудфъндинг (ECSPs):
 • - Идентифициране и приоритизиране на основните полезни функции на краудфандинга: Правилно ли е действал законодателят на ЕС?
 • - Основни обосновки на предложения регламент за европейските доставчици на услуги за краудфъндинга (ECSPs);
 • - Увеличаване на трансграничният краудфъндинг в ЕС.
 • Определяне на обхвата на предложения регламент на ЕС относно европейските доставчици на услуги за краудфандинг (ECSPs):
 • - Обхват;
 • - Изключения от обхвата на предложения регламент на ЕС относно европейските доставчици на услуги за краудфандинг (ECSPs);
 • - Краудфандинг с нефинансово връщане;
 • - Потребителско многократно кредитиране (Consumer Crowd-Lending);
 • - Непрехвърляеми ценни книжа;
 • - Финансови консултанти за инвестиционни сделки;
 • - Краудфандинга предложения за над 5 милиона евро (или над 8 милиона евро)?
 • - Първоначално предлагане на криптовалута в котекста на краудфандинга (ICOs).
 • Оторизация, надзор и пазарно проучване на доставчици на услуги за краудфандинг (CSP).
 • Индивидуално създадена правна рамка за справяне със специфичните предизвикателства на потребителско кредитиране P2P?
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Водещ курса:

  адв. Георги Денборов, притежава изключително богат опит като лектор на обучения за специалисти от търговските банки по следните теми: Публично изпълнение по реда на ДОПК, Правила и мерки за противодействие изпирането на пари, Практически проблеми при транспонирането на MIFID II, Ценообразуване на финансови транзакции между свързани лица, ФинТех и др. От началото на 2018 г. преподава Финансово право в Нов български университет. Завършил е юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, а през 2016 г. завършва магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун“ във Вашингтон.

  Такса за участие с ДДС: 240 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук