Сертифициран, практически семинар:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: 9:30-13.30ч.

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

 • Българска регулация по отношение на вътрешната политика за резултативни възнаграждения на служителите във инв. Посредници.
 • Трансакциите на инвестиционните посредници могат да се разделят на четири типа:
 • - Изпълнение на клиентски поръчки на регулиран пазар или MTF.
 • - Самостоятелна сделка за собствена сметка.
 • - Изпълнение на клиентски поръчки чрез интернализация или систематична интернализация.
 • - Изпълнение на клиентски поръчки чрез средства на кръстосано агенство (Agency Crosses).
 • Българска регулация по отношение на вътрешната политика за резултативни възнаграждения на служителите.
 • Регулация на резултатните възнаграждения на служителите на инв. посредници на ниво право на Европейски съюз.
 • Политика свързана с възнагражденията съгласно CRD IV, би ли могла да бъде приложима?
 • Проблемът "собствени средства"
 • Самостоятелна сделка за собствена сметка.
 • Несъответствия между националното и еропейското законодателство, както и между българския и английски превод на европейското законодателство.
 • Какво може да означавам терминът собствени средства съгласно § 1., т. 6. от ДР на ЗПФИ?
 • - Тълкуване при прилагена на argument a contrario.
 • - Тълкуване по аналогия.
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Водещ курса:

  адв. Георги Денборов, притежава изключително богат опит като лектор на обучения за специалисти от търговските банки по следните теми: Публично изпълнение по реда на ДОПК, Правила и мерки за противодействие изпирането на пари, Практически проблеми при транспонирането на MIFID II, Ценообразуване на финансови Page 3 of 3 транзакции между свързани лица, ФинТех и др. От началото на 2018 г. преподава Финансово право в Нов български университет. Завършил е юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, а през 2016 г. завършва магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун“ във Вашингтон.

  Такса за участие с ДДС: 240 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук