в партньорство с Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“

Сертифициран практически семинар:

Продължителност на обучението: 10.00ч.-15.20ч.

Начало 10:00ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ (с опция за присъствие в зала на Международен банков институт по желание на участника и в зависимост от действащите към момента законови разпоредби, като ще бъдат взети всички законово установени противоепидемични мерки, касаещи осигуряване на дистанция, заетост на залата, дезинфектанти, естествена вентилация, дезинфекция на залата и др.)

Програма на семинара:

 • 9:45 ч. – 10:00 ч. – Регистрация на участниците
 • Тема 1
 • Сигурност при обработването на лични данни в контекста на онлайн банкиране:
 • Основни изисквания за гарантиране на сигурността при обработването на лични данни при онлайн банкирането. Подходящи технически и организационни мерки. Вътрешна документация;
 • Нарушения на сигурността на личните данни – проявни форми, план за реакция и предприемане на подходящи действия. Задължения за уведомяване на надзорния орган, за съобщаване на субектите на данни и документиране на нарушенията;
 • Сигурност при обмена на лични данни с трети лица – администратори и обработващи. Практически съвети;
 • Изисквания за сигурност на данните по други специфични регулации. Очаквано влияние на Акта за цифровата оперативна устойчивост (Digital Operational Resilience Act) върху банковия сектор.
 • Лектор: адв. Десислава Кръстева

  Тема 2
 • Използване на „бисквитки“ и други проследяващи технологии в банковия сектор:
 • Правна регулация и правни основания за инсталирането на „бисквитките“ и другите проследяващи технологии при предоставянето на онлайн услуги и обработването на лични данни чрез тях:
 • o Роля на съгласието;
 • o Строго необходими „бисквитки“;
 • o Добри практики за получаване на съгласие и информиране относно използването на подобни технологии.
 • Таргетирана реклама, профилиране и маркетингови дейности на основание съгласие и легитимен интерес.
 • Лектор: адв. Десислава Кръстева

  Тема 3
 • Специфични изисквания към обработването на лични данни при онлайн банкиране:
 • Гарантиране на прозрачността при отношения на банките с клиенти. Добри и лоши практики при информирането на клиенти за обработването на личните им данни – общи условия, клаузи в индивидуалните договори, декларации, информационни документи;
 • Приложимост на договора за обработване на лични данни при онлайн услуги;
 • Средства за отдалечена идентификация на клиенти. Отношение с правилата за защита на личните данни;
 • Упражняване на права за защита на данните по електронен път.
 • Лектор: доц. д-р Мартин Захариев

  Тема 4
 • Специфични изисквания към обработването на лични данни в банковата дейност:
 • Назначаване на длъжностно лице по защита на личните данни в банковия сектор. Роля, функции и задачи вътре и вън от назначаващата организация. Конфликт на интереси и независимост;
 • - Цесията и защитата на личните данни. Правно основание за обработването на лични данни. Роля на съгласието. Други изисквания съгласно правилата за защита на личните данни – информиране на длъжника за обработването.
 • Лектор: доц. д-р Мартин Захариев

  ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Лектори:

  Адв. Десислава Кръстева Адв. Десислава Кръстева е съдружник в една водещите български кантори - Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ и ръководи практиката по технологии и защита на личните данни. Специализира в областта на електронната търговия, телекомуникационно право, защита на личните данни и търговско право. Адв. Кръстева е доказан експерт в областта на личните данни и консултира големи мултинационални и местни компании по сложни въпроси, свързани с управлението на информацията и поверителността. Тя е старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет”, както и сертифициран професионалист по поверителност на информацията и мениджър за поверителност на информацията (CIPP / E и CIPM) към Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP).

  Доц. д-р Мартин ЗахариевДоц. д-р Мартин Захариев е старши адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ и експерт в областта на търговския арбитраж, поверителност и защита на личните данни, интелектуална собственост и фармацевтично право. Старши правен експерт е към Фондация „Право и Интернет”. Автор е на множество професионални публикации, а книгата му „Защита на личните данни в търговския арбитраж: В светлината на GDPR“ беше класирана на 6-то място в престижната класация „29 най-добри нови GDPR книги за четене през 2020 г.“, както и в класацията „64 най-добри GDPR книги на всички времена“ на BookAuthority. Доц. д-р Мартин Захариев е университетски преподавател УниБИТ и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по дисциплини, свързани с режима на информация и основи на правото, както и гост-лектор в Стокхолмския университет, Американския университет в България, Техническия университет в София, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

  Такса за участие с ДДС: 240 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук