Сертифициран онлайн семинар: С цел да отговорим в максимална степен на Вашите очаквания Ви каним предварително да изпратите въпроси и казуси, които желаете да бъдат разгледани по време на семинара.

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ /с опция за присъствие в зала на Международен банков институт, в случай че епидемилогичната ситуация към датата на провеждане го позволява/

Продължителност на обучението: ½ ден

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ, /с опция за присъствие в зала на Международен банков институт, в случай че епидемилогичната ситуация към датата на провеждане го позволява/

Актуалност на темата:

Българската народна банка (БНБ) събира, обобщава и подава към Европейската централна банка (ЕЦБ) статистически данни за плащанията на национално ниво съгласно Регламент (ЕС) №1409/2013 на ЕЦБ от 28 ноември 2013 г. относно статистика на плащанията. С Регламент (ЕС) 2020/2011 на ЕЦБ от 1 декември 2020 г. за изменение на Регламент (ЕС) №1409/2013 на ЕЦБ от 28 ноември 2013 г. относно статистика на плащанията са направени значителни изменения в обхвата на събираните данни, които от една страна, следват установената от ЕЦБ практика за регулярно преразглеждане на статистическите изисквания и запазване тяхното ниво на актуалност и пригодност за надзорните и аналитични цели, които изпълняват, а от друга страна – се цели да бъдат отразени развитието при платежните услуги и продукти и промените в европейската нормативна рамка в областта на плащанията. Лицензираните от БНБ доставчици на платежни услуги (банки, платежни институции и дружества за електронни пари) и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на Република България, са основните отчетни единици, които подават данни за целите на тази статистика на плащанията.

Програма на семинара:

1. Преглед на съдържанието и основните промени съгласно Регламент (ЕС) 2020/2011 на ЕЦБ, в т.ч. информация относно Manual on Payments Statistics Reporting на ЕЦБ;

2. Обхват на тримесечната статистика за доставчици на платежни услуги – показатели, валидационни правила, разбивка по МСС кодове при картовите плащания, географска разбивка и др.;

3. Обхват на шестмесечната статистика за доставчици на платежни услуги – показатели, валидационни правила, разбивка по платежни схеми и канал на иницииране, прилагане на задълбочено установяване на идентичността на клиента, статистика относно операциите, свързани с измами, географска разбивка, вкл. двойна по отношение на картовите плащания и др.;

4. Начин и срокове на подаване на новата статистика на плащанията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

Лекторски екип от БНБ:

Мариела Христова, старши експерт, отдел „Специфично наблюдение на платежните услуги“, БНБ

Цветелина Митрева, експерт, отдел „Специфично наблюдение на платежните услуги“, БНБ.

Такса за участие с ДДС: 252 лв.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук