Сертифициран семинар:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: 2 астрономически часа

Начало 10:00 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Кратко представяне:

Семинарът ще запознае участниците със същността и оценката на климатичните рискове и интегрирането им в Рамката за рисков апетит.

Програма на семинара:

1. Оценка на климатичните рискове

1.1. Интегриране на климатичните фактори в Рамката за рисков апетит

1.2. Оценка за същественост на климатичните рискове

2. Интегриране на климатичните фактори в общата рамка за управление на риска

2.1. Интегриране на климатичните фактори в процеса по кредитиране

2.2. Интегриране на климатичните фактори в управлението на операционния риск

2.3. Интегриране на климатичните фактори във ВААК, ВААЛ

3. Стрес тестване на климатичния риск

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

Лектори:

Даниел Ралчев, Проектен мениджър, Банков и регулаторен риск, Делойт България,

Екатерина Христова, Директор „Риск и регулации във финансовия сектор“, Делойт България,

Такса за участие с ДДС: 264 лв. При записване на трима и повече участници от една банка/институция таксата за участие с отстъпка е в размер на 240 лв. на човек.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук