Сертифициран семинар:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: 1/2 ден

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

1. Преглед на промените в Кодекса на труда:

1.1. Нови възможности и задължения на работодателите при сключване на трудов договор: Задължения за уведомяване, възможности за договаряне на срок на изпитване при срочни трудови договори , възможности за договаряне на забрана за работа по втори трудов договор. Новото в правната уредба на задълженията на работодателя за поддържане и повишаване квалификацията на работника или служителя

1.2. Нови права на работниците и служителите и задължения за работодателите, след промените в трудовото законодателство: право на работника да поиска преминаване на пълен работен ден и на безсрочен трудов договор. Право на платен родителски отпуск на бащата. Право на завръщащите се на работа след отпуск, право на родителите на деца до 12 годишна възраст на болнични, върнато от детско заведение, поради карантина на заведението или детето и др.

1.3. Промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските и новия правен режим на времето за дежурство и разположение.

1.4. Промени в Наредбата за командироване в страната;

1.5. Предвиждани промени за въвеждане на електронна трудова книжка (електронен трудов запис) в Кодекса на труда.

2. Електронно трудово досие. Изисквания за съхранение на електронни документи от работодателя

2.1. Основни законови изисквания при въвеждането на електронни трудови досиета в предприятието, предвидени в Кодекса на труда.

2.2. Информационната система за създаване и съхранение на електронните документи от трудовото досие на работниците и служителите - изисквания и ограничения в Наредбата а вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя.

2.3. Видовете електронни документи, които може да се създават и съхраняват в електронните трудови досиета.

2. 4. Съхраняване на електронните досиета и осигуряване на достъп до тях на контролните органи на Инспекцията по труда и на работниците и служителите.

3. Важните законови изисквания във връзка със специалната закрила на работниците и служителите при прекратяване на трудовото правоотношение.

3.1. Задълженията на работодателя, свързани с правата на трудоустроените работници и служители по време на съществуване на трудовото правоотношение.

3.2. Правото на закрила при прекратяване на трудовото правоотношение на работник, ползващ специална закрила и задълженията на работодателя в тази връзка.

3.3. Право на специална закрила при уволнение на бременни работнички и тези, в напреднал етап на лечение ин-витро.

4. Преглед на административните и електронните административни услуги за работодателите и бизнеса, предоставяни от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

Лектори:

Теодора Дичева, специалист по трудово право, консултант, лектор и автор на множество публикации в областта на трудовите правоотношения

Такса за участие с ДДС: 240 лв. При записване на двама и повече участници от една банка/институция таксата за участие с отстъпка е в размер на 228 лв. на човек.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие. Моля да имате предвид, че съгласно новата политика на дружеството при записване на участници 3 и по-малко дни преди датата на събитието отстъпките не са приложими.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук