Практически уебинар

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: 2 дни по 4 учебни часа

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

 • Процес на доказване. Видове доказване. Тежест на доказване в гражданския процес.
 • Гласни доказателствени средства – свидетелски показания (ограничения за доказване на правнорелевантни факти със свидетелски показания – чл. 164 ГПК, респ. допустимост на установяване на правнорелевантни факти със свидетелски показания – чл. 165 и чл. 194 ГПК) и обяснения на страните по чл. 176 ГПК
 • Писмени доказателствени средства. Видове документи. Доказателствена сила на документите.
 • Оспорване истинността на документите по реда на чл. 193 ГПК.
 • Съдебна експертиза. Оглед и освидетелстване.
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Водещ курса:

  Съдия Красимир Машев, Апелативен съд - София

  Такса за участие с ДДС: 240 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук