Сертифициран онлайн тренинг

/специален акцент и върху моделите, приложими при онлайн кредитиране/

Продължителност на обучението: 6 учебни часа

Начало - 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

 • Кредитни рискове и тяхното управление. Понятие, параметри и оценка на кредитните рискове. Риск на страната. Регионален риск. Отраслов риск. Риск на клиента. Производствен риск. Платежен риск. Риск на проекта. Риск на обезпечението. Особености при анализа на кредитните рискове. Примери за анализ.
 • Ефективни модели за оценка на кредитоспособността. Видове кредитен анализ. Моделът 5C. Моделът на 5P. LAPP метод. Моделът CAMPARI. FAPE метод. Моделът на Майкъл Портър и неговите количествени измерения. Z-score (ZETA) модели и тяхното приложение при оценката на кредитоспособността на стопанските субекти в България. Примери за оценка и изчисляване на финансовите компоненти, съдържащи се в посочените модели. Специфика на резултатите в кризисни периоди. Причини за подвеждащи резултати в коефициентите на ликвидност и тяхното тълкуване.
 • Използване на моделите за оценка на кредитоспособността в on-line кредитирането
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Водещ курса:

  Петър Петров, доктор по икономика и управление с докторат по въпросите, свързани с ликвидността на отраслово ниво. Автор е показателя за кризисна ликвидност (CLR), както и на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ и „Наръчник: Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с прогнозирането на финансови затруднения, анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анализ. Съавтор в учебника „Креативно счетоводство“. Автор е на научни разработки в областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина. Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант. От 2005 г. е автор и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на финансовия и кредитен анализ, прогнозирането на финансови затруднения, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации. Лектор на Германо-Българска индустриално-търговска камара, Гьоте-Институт България, Международен банков институт, банки, небанкови финансови институции, лизингови компании.

  Такса за участие с ДДС: 192 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук