Практически уебинар:

Продължителност на обучението: 1 ден /8 учебни часа/

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

 • Съществени и несъществени изисквания към доклада по делото – с оглед настъпването на процесуални преклузии относно доказателствените искания.
 • Процесуални стадии, при които настъпват съответните процесуални преклузии.
 • Защита на въззивника и въззиваемия във въззивното производство – изчерпателност на правните доводи във въззивната жалба и отговора на въззивната жалба с оглед настъпване на процесуални преклузии относно обосноваността на първоинстанционното решение и доказателствените искания пред въззивната инстанция.
 • Правомощия на въззивната инстанция при докладване на въззивните жалби и отговорите на въззивните жалби.
 • Постановяване на въззивно решение – разграничение на въззивното производство по ГПК от 1951 г. (отм.) и действащия ГПК.
 • Особености при разглеждане на въззивни частни жалби.
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Водещ курса:

  Съдия Красимир Машев, Апелативен съд - София

  Такса за участие с ДДС: 240 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук