/Разработване и използване на съвременни и актуални модели за превенция на извършването на измами в банките/

Сертифициран семинар

Продължителност на обучението: 1 ден

Начало - 09:00 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Актуалност на темата:

 • Извършването на измами в банките е процес, който е изключително сложен, бързо променящ се и специфичен, което налага неговото по-специално третиране, оценка и управление на процеса по превенция, т.е. прилагането на специфичен, рационален и ефективен подход. Чрез разработването и използването на съвременни и актуални модели за превенция на извършването на измами в банките се намалява риска от възникване на този процес и се минимизира ефекта от неговото проявление. Липсата на такива модели за превенция и противодействие, водят до висок финансов и репутационен риск, а загубите за банките от успешно извършени измами, могат да достигнат огромни размери.
 • Програма на семинара:

 • Измамата – същност и характерни особености.
 • Видове измами и индикатори за съмнително поведение.
 • Актуални тенденции при превенцията на банковите и финансовите измами.
 • Процес на управление на измамите в банковата и финансовата система.
 • Измами в банковата и финансовата система – актуални примери от практиката.
 • Вътрешни измами – същност и видове.
 • Профил на възможният извършител.
 • Нови моменти и индикатори за ранно откриване на вътрешни измами.
 • Превенция, реакция и последващи действия при вътрешните измами.
 • Дискусия и практически казуси.
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Водещ курса:

  Панайот Александров, старши мениджър на отдел "Предотвратяване на измами“ в УниКредит Булбанк. Панайот Александров има близо 15 години опит в сферата на сигурността, от които близо 10 години като част от екипа на Управление „Сигурност“ на УниКредит Булбанк. В банката е заемал различни позиции, включително мениджърски в екипа по превенция на изпирането на пари и финансиране на тероризма. От края на 2015 г. е старши мениджър на отдела занимаващ се с предотвратяването на измами в банката. Преди УниКредит Булбанк е бил част от звеното за сигурност на „Летище София“. Завършил е Международни отношения в юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и магистратура "Национална сигурност и отбрана" във Военната академия.

  Тодор Лозанов, мениджър в отдел "Предотвратяване на измами“ в УниКредит Булбанк. Тодор Лозанов е икономист, с близо 30 години опит в сферата на сигурността на банките. През този период е заемал различни позиции в звената по сигурността на банките Биохим, Хеброс и УниКредит Булбанк, като в последната е имал съществен принос в процеса на изграждането на структурата, отговаряща за сигурността на банката. Преди работата си в банковата сфера е бил част от структурата на МВР. Завършил е Университета за национално и световно стопанство (УНСС), специалност Международни икономически отношения и Академията на МВР.

  Такса за участие с ДДС: 240 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук