/Ще очакваме участниците да ни изпратят допълнителни теми/ уточняващи въпроси по темите, заложени в програмата, които биха искали да бъдат коментирани по-детайлно по време на обучението/

Сертифициран онлайн семинар

Продължителност на обучението: 1/2 ден

Начало - 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

 • Въведение – обща информация за миграцията на небюджетните плащания в БИСЕРА6 (Платежна система БИСЕРА 6, участници, договори, сертифициране; дефиниция, платежни инструменти, cut-off, работни дни, вальори)
 • Сетълмент на пакетните плащания по предплатен модел (Сетълмент на ниво транзакция; партиди, лимити, управление на ликвидността, график, реконсилация)
 • Технология на обработка на пакетните плащания (Структура на файловете, типове съобщения, процеси на обработка, комуникация с ЦИ)
 • Опции за изпълнение (Пакет-Пакет /неограничен брой пакети за получаване/ или Пакет-Незабавни /транзакция по транзакция/; SLA)
 • Изпълнение на R-транзакции, процеси на обработка, коригиращи преводи
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Лекторски екип от БОРИКА АД

  Водещи:

  Гинка Конова , Мениджър бизнес развитие, дирекция «Бизнес развитие», БОРИКА АД

  Цветан Петров , Ръководител отдел «Софтуерни разработки», дирекция «Софтуерни продукти и услуги», БОРИКА АД

  Христо Мелниклийски , Продуктов мениджър, дирекция «Софтуерни продукти и услуги», БОРИКА АД

  Модератор:

  Ваня Ганева , Мениджър бизнес развитие, дирекция «Бизнес развитие», БОРИКА АД

  Такса за участие с ДДС: 240 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук