Магистърска Програма „Банков Мениджмънт”

Консултации с администраторите на програмата в Международен банков институт на ул. „Бачо Киро” № 49 (етаж 1) от 09:00 до 17:00 часа.

Магистърска програма „Банков мениджмънт“ – РО и ДО, дати за консултации и интервю, Пролетен прием 19/20:

Дати за консултации и приемни интервюта

Програма Банков мениджмънт РО и ДО:

07.01. /вторник/ - офис 604, корпус 2 15-17.00ч.

09.01. /четвъртък/ - офис 604, корпус 2 10-12.00ч.

14.01. /вторник/ - офис 604, корпус 2 10-12.00ч.

16.01. /четвъртък/ - офис 604, корпус 2 15-17.00ч.

22.01. /сряда/ - офис 604, корпус 2 10-12.00ч.

29.01. /сряда/ - офис 604, корпус 2 10-12.00ч.

04.02. /вторник/ - офис 604, корпус 2 10-12.00ч.

06.02. /четвъртък/ - офис 604, корпус 2 15-17.00ч.

12.02. /сряда/ - офис 604, корпус 2 10-12.00ч.

Подаване на документи за кандидатстване:

Всеки кандидат-студент, желаещ да се обучава в магистърска програма, подава следните документи:

  • заявление за кандидатстване - можете да го получите и на място - офиси 122, корпус 1;
  • диплома за завършено средно образование (оригинал и копие);
  • диплома за завършено висше образование (оригинал и копие) или академична справка/уверение (ако все още нямате издадена диплома);
  • лична карта (оригинал и копие).

Документите могат да бъдат подадени и от друго лице без пълномощно. Документи се подават в НБУ – София, отдел “Кандидат-студенти”.

Таксите за кандидатстване се заплащат в:

  • в брой – в каса “Студенти” - офис 209 или 201, етаж 2, корпус 1, НБУ - София;
  • чрез ПОС устройства – в отдел Студенти и в касите на НБУ;
  • по банков път – в офисите на Банка "ДСК", след направена регистрация в отдел „Студенти”. Бордерото за заплащане на таксите може да бъде издадено в отдел „Студенти” или попълнено онлайн.

Изисквания за прием: успешно придобита бакалавърска или магистърска степен по "Финанси", "Икономикс", "Стопанско управление", "Международни икономически отношения", "Банково дело" и други икономически специалности.

Студентите с бакалавърска или магистърска степен, различна от 3.8 "Икономика" (друго професионално направление) е необходимо да имат базисни познания по: икономикс, финансова статистика, банково дело, информатика и счетоводство. За целта е необходимо да запишат и завършат подготвителен модул в рамките на един допълнителен семестър.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър" - Професионално направление 3.8 "Икономика".

За допълнителна информация: