Мерки за сигурност, приложими от доставчиците на платежни услуги, съгласно новите нормативни изисквания

27 февруари 2019г.

Продължителност на обучението: 6 учебни часа

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Основни теми:

  • . Новите мерки за сигурност, които трябва да бъдат приложени от доставчиците на платежни услуги, спрямо изискванията на (PSD2) Директива (ЕС) 2015/2366 (Александър Кирков)
  • Вътрешен скиминг. Видове и начини за противодействие. (Илия Василев)
  • Мулета. Разпознаване, предотвратяване на измами. Добри практики. (Надя Петрова)
  • Е-мейл кореспонденция способи за измами и предотвратяване на измами. Прихващане на електронна бизнес кореспонденция. (Александър Кирков и Илия Василев)

Водещ курса:

Илия Василев – експерт банкова сигурност от Ойросекюрити ЕООД,

Надя Петрова, инспектор, Отдел „Икономическа полиция“, Главна дирекция „Национална полиция“,

Александър Кирков, Ръководител Научно-изследователската лаборатория по кибернетична сигурност, Унибит. Дейността на лабораторията е свързана с научноизследователската дейност в областта на кибер сигурността, организиране и участие в национални и международни прояви, както и извършване на съдебно-технически експертизи за правораздавателните органи

Цена: 264 лв. с ДДС

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00 BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук