Най-нови моменти в социалното осигуряване през 2019г. Парични обезщетения и пенсии. Правото на избор за осигуряване в УПФ

15 март 2019г.

Продължителност на обучението: 1/2 ден

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Програма на семинара:

  • Размери на осигурителните вноски. Осигурителен доход.
  • Актуални условия за придобиване право на парични обезщетения за временна неработоспособност, майчинство и безработица.
  • Условия за пенсиониране през 2019 г. Новите правила за определяне размерите на пенсиите, отпуснати след 01.01.2019 г.
  • Лица, подлежащи на осигуряване в Универсален пенсионен фонд. Възможности за избор на осигуряване: само във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване или във фонд „Пенсии“ и Универсален пенсионен фонд. Срок за упражняване правото на избор
  • Дискусия

Водещ курса:

Петя Малакова, Началник отдел „Обществено осигуряване“, Министерство на труда и социалната политика

Цена: 192 лв. с ДДС

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук