ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА БАНКОВИТЕ ИЗМАМИ

29 март 2019г.

Продължителност на обучението: 5 учебни часа

Начало 9:00 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Актуалност на темата:

Извършването на измами в банките е процес, който е изключително сложен, бързо променящ се и специфичен, което налага неговото по-специално третиране, оценка и управление на процеса по превенция, т.е. прилагането на специфичен, рационален и ефективен подход. Чрез разработването и използването на съвременни и актуални модели за превенция на извършването на измами в банките се намалява риска от възникване на този процес и се минимизира ефекта от неговото проявление. Липсата на такива модели за превенция и противодействие, водят до висок финансов и репутационен риск, а загубите за банките от успешно извършени измами, могат да достигнат огромни размери.

Ползата от семинара:

Чрез предлаганото обучение банките ще могат да се запознаят с различни начини и модели за противодействие на измамите. Обучението е гаранция за повишаване на качеството на предлаганите услуги.Минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск.Запознаване с добрите практики в противодействието на измамите, което от своя страна Ви осигурява адекватност в една динамична и бързо променяща се среда.Обучението ще позволи да се прогнозира ефектът върху дейността на банката, при евентуални установени измамни операции и успешно извършени измами, както и да се създаде необходимата професионална ориентираност на служителите.

Програма на семинара:

 • 09.00 – 09.15 Регистрация на участниците.
 • 09.15 – 10.25 Банкови измами. Видове и начини за противодействието им.
 • Общи положения и дефиниции.
 • Категоризация на измамите.
 • Видове измами и индикатори за съмнително поведение при клиенти.
 • 10.25 – 10.55 Дискусия и практически казуси.
 • 10.55 – 11.10 Кафе-пауза
 • 11.10 – 12.20 Вътрешни измами.
 • Видове вътрешни измами.
 • Профил на възможният извършител.
 • Превенция, реакция и последващи действия при вътрешните измами.
 • 12.20 – 12.50 Дискусия и практически казуси.
 • 12.50 – 13.00 Връчване на сертификати и закриване на семинара.

Водещ курса:

Лектори от Център за превенция и противодействие на изпирането на пари с председател на УС д-р Николай Алдимиров: Панайот Александров , старши мениджър на отдел "Предотвратяване на измами“ в УниКредит Булбанк. Панайот Александров има близо 15 години опит в сферата на сигурността, от които близо 10 години като част от екипа на Управление „Сигурност“ на УниКредит Булбанк. В банката е заемал различни позиции, включително мениджърски в екипа по превенция на изпирането на пари и финансиране на тероризма. От края на 2015 г. е старши мениджър на отдела занимаващ се с предотвратяването на измами в банката. Преди УниКредит Булбанк е бил част от звеното за сигурност на „Летище София“. Завършил е Международни отношения в юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и магистратура "Национална сигурност и отбрана" във Военната академия.

Тодор Лозанов , мениджър в отдел "Предотвратяване на измами“ в УниКредит Булбанк. Тодор Лозанов е икономист, с близо 30 години опит в сферата на сигурността на банките. През този период е заемал различни позиции в звената по сигурността на банките Биохим, Хеброс и УниКредит Булбанк, като в последната е имал съществен принос в процеса на изграждането на структурата, отговаряща за сигурността на банката. Преди работата си в банковата сфера е бил част от структурата на МВР. Завършил е Университета за национално и световно стопанство (УНСС), специалност Международни икономически отношения и Академията на МВР.

Цена: 240 лв. с ДДС

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук