Сертифицирано обучение

Продължителност на обучението: 1/2 ден

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

Онлайн чрез виртуална класна стая

Програма:

1. Преглед на промените в Кодекса на труда, в сила от 01.08.2022 г.

1.1. Нови възможности и задължения на работодателите при сключване на трудов договор: Задължения за уведомяване, възможности за договаряне на срок на изпитване при срочни трудови договори , възможности за договаряне на забрана за работа по втори трудов договор. Новото в правната уредба на задълженията на работодателя за поддържане и повишаване квалификацията на работника или служителя

1.2. Нови права на работниците и служителите и задължения за работодателите, след промените в трудовото законодателство: право на работника да поиска преминаване на пълен работен ден и на безсрочен трудов договор. Право на платен родителски отпуск на бащата. Право на завръщащите се на работа след отпуск, право на родителите на деца до 12 годишна възраст на болнични, върнато от детско заведение, поради карантина на заведението или детето и др.

2. Преглед на промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските и новия правен режим на времето за дежурство и разположение, в сила от 30.09.2022 г.

2.1. Установяване на задълженията за дежурство и за времето на разположение на работодателя, максималната продължителност на времето и редът за отчитането му;

2.2. Ползване на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя)

3. Преглед на видовете срочни трудови договори, регламентирани в Кодекса на труда: изисквания, ограничения и възможности, предоставяни от правната уредба.

3.1. Вътрешно заместване – чл. 259 от КТ – възможности които дава тази правна форма на работодателя гъвкаво да използва човешките ресурси в предприятието си, за да компенсира отсъствието на работник или служител;

3.2. Срок на изпитване - възможности и пречки за договарянето му, максимална продължителност на срока за изпитване;

3.3. Кога е възможно и кога не сключването на верижни срочни трудови договори;

4. Специална закрила при уволнение:

4.1. Специална закрила при уволнение трудоустроени работници и служители;

4.2. Специална закрила при уволнение на майки на малки деца;

4.3. Специална закрила при уволнение на бременни работнички и такива в напреднал етап на лечение ин-витро;

5. Най-важното за ползването, отлагането и погасяването на платения годишен отпуск.

5.1. Преглед на правната уридба на платения годишен отпуск:

5.2. Основен, удължен и допълнителен платен годишен отпуск.

5.3. Ползване, отлагане и погасяване на платения годишшен отпуск;

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

Лектор:

Теодора Дичева, специалист по трудово право, консултант, лектор и автор на множество публикации в областта на трудовите правоотношения.

Такса за участие с ДДС: 240 лева. При записване на двама и повече участници от една банка/институция таксата за участие с отстъпка е в размер на 228 лв. на човек.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук