/Актуални моменти, нормативни промени, развитие и перспективи/

Практически семинар

Продължителност на обучението: ½ ден

Начало 09:00 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

1. Анализ на качеството на данните в информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове (ИС на РБСС) – в т.ч. за чуждестранни лица и за действителен собственик.

2. Специален регистър съгласно чл. 56а, ал. 5 от Закона за кредитните институции.

3. Планирани доработки в ИС на РБСС.

4. Трансгранична свързаност на централизираните регистри на банковите сметки чрез единна точка за достъп на компетентните органи на страните членки, във връзка с предложение от Европейската комисия за Директива на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2019/1153.

5. Въпроси и отговори.

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

Лектор:

Вероника Гечева,ръководител екип „Регистър на банковите сметки и сейфове“, дирекция „Регистри“

Гинка Савова,старши експерт в екип „Регистър на банковите сметки и сейфове“, дирекция „Регистри“

Такса за участие с ДДС: 252 лева.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук