19 февруари 2021г. – “Трансферно ценообразуване и вътрешногрупови финансови транзакции”

“Трансферно ценообразуване и вътрешногрупови финансови транзакции” ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 4 учебни часа Начало 09:30 ч. Място […]

12 февруари 2021г. – СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ БАНКОВ ОРГАН (ЕБО) ОТ 4 ЮНИ 2020 Г. ОТНОСНО ПРЕЧКИТЕ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 32, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГУЛАТОРНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ ЗА ЗАДЪЛБОЧЕНО УСТАНОВЯВАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА И СИГУРНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ

СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ БАНКОВ ОРГАН (ЕБО) ОТ 4 ЮНИ 2020 Г. ОТНОСНО ПРЕЧКИТЕ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 32, ПАРАГРАФ 3 […]

17 декември 2020г. /изчерпани места/ и 22 декември 2020г. – “ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ АБСОЛЮТНАТА ДАВНОСТ ПО ОБЛИГАЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА-НЕТЪРГОВЦИ (чл. 112 (нов) ЗЗД, приет на 20.11.2020 г.); ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО СЛЕД ИЗМЕНЕНИЕТО НА ГПК (ДВ, бр. 86 от 2017 г. и ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г.)”

“ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ АБСОЛЮТНАТА ДАВНОСТ ПО ОБЛИГАЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА-НЕТЪРГОВЦИ (чл. 112 (нов) ЗЗД, приет на 20.11.2020 г.); ЗАПОВЕДНОТО […]

12 ноември 2020г. – Практически проблеми при налагане на запори върху банкови сметки на длъжници при публично изпълнение по реда на ДОПК (определяне на секвестеруемите прагове)

Практически проблеми при налагане на запори върху банкови сметки на длъжници при публично изпълнение по реда на ДОПК (определяне на […]

9 ноември 2020г. – “Национална картова и платежна схема и въвеждане на незабавни плащания (Instant Payments) в България”

“Национална картова и платежна схема и въвеждане на незабавни плащания (Instant Payments) в България” ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на […]

28 октомври 2020г. – Присъединяване на Република България към Единния механизъм за преструктуриране

Присъединяване на Република България към Единния механизъм за преструктуриране. Концепцията на онлайн семинара е да предостави разяснения относно новостите в […]

17 септември 2020г. – Ипотечно кредитиране. Обезпечения на кредитни правоотношения. Практически проблеми относно предсрочна изискуемост на вземания по кредитни правоотношения. Нова тълкувателна практика на Върховен касационен съд.

Ипотечно кредитиране. Обезпечения на кредитни правоотношения. Практически проблеми относно предсрочна изискуемост на вземания по кредитни правоотношения. Нова тълкувателна практика на […]