17 септември 2020г. – Ипотечно кредитиране. Обезпечения на кредитни правоотношения. Практически проблеми относно предсрочна изискуемост на вземания по кредитни правоотношения. Нова тълкувателна практика на Върховен касационен съд.

Ипотечно кредитиране. Обезпечения на кредитни правоотношения. Практически проблеми относно предсрочна изискуемост на вземания по кредитни правоотношения. Нова тълкувателна практика на […]

14 юли 2020г. – Съдебна практика с електронната идентичност, електронен подпис и електронни документи като доказателства. Технически експертизи и анализи.

Съдебна практика с електронната идентичност, електронен подпис и електронни документи като доказателства. Технически експертизи и анализи. 14 юли 2020г. от […]

9 юли 2020г. – Национална оценка на риска от изпиране на пари (НОР) – изисквания и срокове свързани с банковите /финансовите институции. Изготвяне и актуализиране на вътрешни правила.

Национална оценка на риска от изпиране на пари (НОР) – изисквания и срокове свързани с банковите /финансовите институции. Изготвяне и […]