9 април 2020г. от 14.00 до 17.30ч. – НАЦИОНАЛНА РАМКА И СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ЗА специалистите „Платежни операции“ и „Фронт офис“

НАЦИОНАЛНА РАМКА И СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ЗА специалистите „Платежни операции“ и „Фронт офис“ ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ […]

9 април 2020г. от 9.30ч. до 13.00ч. – НАЦИОНАЛНА РАМКА И СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ЗА КРЕДИТНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

НАЦИОНАЛНА РАМКА И СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ЗА КРЕДИТНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 1/2 […]

25 февруари 2020г. – ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ И ПРОМЕНИТЕ В НОРМАТИВНАТА БАЗА С ТРАНСПОНИРАНЕТО НА 5-ТА ДИРЕКТИВА НА ЕС

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ И ПРОМЕНИТЕ В НОРМАТИВНАТА БАЗА […]

21 февруари 2020г. – Новите изменения в ГПК относно Заповедното производство – ЗИДГПК ДВ. Бр. 100 от 20.12.2019. Преглед на тълкувателна практика на ВКС

Новите изменения в ГПК относно Заповедното производство – ЗИДГПК ДВ. Бр. 100 от 20.12.2019. Преглед на тълкувателна практика на ВКС […]

ОТЛОЖЕН!!! – Наредба № 18 на БНБ „Преценка за истинност на български и чуждестранни банкноти и монети във връзка с прилагането на Наредба № 18 на БНБ – BGN и EUR“

„Преценка за истинност на български и чуждестранни банкноти и монети във връзка с прилагането на Наредба № 18 на БНБ […]