ОТЛОЖЕН! – Сертифициран практически семинар по управление на рискови експозиции на физически и юридически лица по време на финансова криза.

Практически семинар по управление на рискови експозиции на физически и юридически лица по време на финансова криза. ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА […]

9 април 2020г. от 14.00 до 17.30ч. – НАЦИОНАЛНА РАМКА И СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ЗА специалистите „Платежни операции“ и „Фронт офис“

НАЦИОНАЛНА РАМКА И СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ЗА специалистите „Платежни операции“ и „Фронт офис“ ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ […]

9 април 2020г. от 9.30ч. до 13.00ч. – НАЦИОНАЛНА РАМКА И СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ЗА КРЕДИТНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

НАЦИОНАЛНА РАМКА И СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ЗА КРЕДИТНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 1/2 […]